تازه های کتابخانه

آداب معاشرت در اسلام

 • نویسنده: گزینش و ترجمه علیرضا صفائی.
 • ناشر: انتشارات تماشا
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: مترجم: صفایی
 • موضوع: ; آداب معاشرت اسلامی -- احادیث

گ‍ات‌ه‍ا: س‍روده‍ای‌ زرت‍ش‍ت‌

 • نویسنده: ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ی‍روز آذر گ‍ش‍س‍ب‌
 • ناشر: ف‍روه‍ر
 • سال نشر: 1381
 • موضوع: ; اوس‍ت‍ا. ف‍ارس‍ی‌ -- ی‍س‍ن‍ا. گ‍اه‍ان‌

گاتهایاسرودهای آسمانی زرتشت

 • نویسنده: اوستا یسنا گاهان فارسی؛برگردان بفارسی روان به قلم فیروزآذرگشسب بخط غلامعلی عطارچیان
 • ناشر: ] بی نا [
 • سال نشر: ] بی تا [
 • موضوع: ; اوستا یسنا گاهان فارسی شعراوستایی . ترجمه شده بفارسی

سرود)هات )30(گاتها(دونیروی هستاردرفرزانزرتشت

 • نویسنده: اوستا؛نوشته حسین وحیدی
 • ناشر: اشا
 • سال نشر: 1360
 • موضوع: ; اوستا.گاتهها.

واکنش غرب در برابر زردشت

 • نویسنده: جی دوشن گیمن؛تالیف جی . دوشن گیمن ; ترجمه تیمور قادری
 • ناشر: امیرکبیر
 • سال نشر: 1383
 • موضوع: ; زردشتی

سگ اصحاب کهف

 • نویسنده: نویسنده طاهره نیازمند؛تصویرگر طیبه توسلی, طرح‌ و اج‍را ش‍رک‍ت‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ س‍ی‍م‍ای‌ ن‍ور ک‍وث‍ر
 • ناشر: براق
 • سال نشر: 1385
 • مترجم: تصویر‌گر: توسلی
 • موضوع: ; اصحاب کهف -- داستان

زروان در قلمرو دین و اساطیر

 • نویسنده: رضی هاشم -1303؛تحقیق و نوشته هاشم رضی
 • ناشر: فروهر
 • سال نشر: 1359
 • موضوع:

طلوع و غروب زردشتی‌گری

 • نویسنده: آر. سی. زنر؛مترجم تیمور قادری
 • ناشر: مهتاب, آبفام
 • سال نشر: 1387
 • مترجم: مترجم: ق‍ادری‌
 • موضوع: ; زردشتی

مزداپرستی در ایران قدیم ماخوذ از دو رساله : ملاحظاتی درباره قدیمیترین عهود آیین زرتشتی و تحقیقات در باب کیش زرتشتی ایران باستان

 • نویسنده: کریستن سن آرتور امانوئل 1945 - 1875؛از آرتور کریستن سن ; ترجمه ذبیح الله صفا
 • ناشر: شرکت مولفان و مترجمان ایران
 • سال نشر: 133?
 • موضوع: ; زردشتی

هدهد سفید برای نوجوانان

 • نویسنده: ؛نویسندگان جعفر ابراهیمی ... [و دیگران], شورای سیاستگذاری مهدی رمضانی ... [و دیگران], دبیران مریم عربی، ابراهیم قربان‌پور، معصومه یزدانی, کارشناس مشاور مرضیه خالویی, ویراستار معصومه مصدری
 • ناشر: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر
 • سال نشر: 1398 -
 • مترجم: دبیر: عربی, دبیر: کاشف قربانپور, دبیر: یزدانی, ویراستار: مصدری
 • موضوع: ; کتاب و مواد خواندنی -- ادبیات کودکان و نوجوانان